Foto Christer Hansson

Verksamhetsmål

Svenska Eftersöksföreningen - Verksamhetsmål
Svenska eftersöksföreningen är till för dig som söker kunskap om eftersöksarbetet. Vi är en ideell, rasobunden förening utan politiska preferenser. 

Vår målsättning är att:

  • Skapa och förmedla såväl praktisk som teoretisk kunskap om eftersöksarbete
  • Utveckla eftersöksverksamheten i Sverige vad det gäller organisation, ekipage, praxis och renommé

Ytterst är det omtanken om det vilda och om våra hundar som driver vårt arbete. Skadade vilda djur skall spåras och avfångas så effektivt och skonsamt som möjligt. Kunskapen om de vilda djuren och deras beteende är därför också en av våra prioriteringar. Ett aktivt samarbete med hundfolk är en annan. 

Vi når föreningens mål genom att:

  • Engagera oss i utbildningar av eftersöksförare och deras hundar
  • Bidra till utvecklingen av en kvalitetsstandard för eftersöksarbete i Sverige
  • Delta i, och driva, vilt- och eftersöksrelaterade evenemang, nätverk samt ökat nationellt och internationellt samarbete
  • Engagera oss i den samhällsdiskussion och där så är möjligt, i de politiska beslutsprocesser som är relevanta för vårt mål, för det vilda och för våra hundar

 

Vad kan vi göra för dig och din hund?

Under de närmaste åren kommer vi att erbjuda träningstillfällen och träffar runt om i Sverige. Vi presenterar olika träningsmetoder och provar på olika sätt att bedriva eftersök. Vi anordnar också utbildningsträffar med teman och olika svårighetsgrad. Du som är hundförare kan lära dig allt från grunderna för skottplatsundersökning till de mer avancerade tillämpningarna i samarbetet mellan hund och förare.

 

Har du förslag på kurser - vänd dig till föreningen

Genom vårt kontaktnät i såväl Sverige som på kontinenten kan vi få kompetenta och erfarna utbildare att hålla kurser relevanta för alla aspekter av eftersöksarbetet. Kom med dina förslag, så gör vi tillsammans något av dem!