Styrelsen

Lennart Gustavsson 

Ordförande 

lgus1960@gmail.com


Helena Lyckoskog 

Ledamot
Vice ordförande
Webmaster

helena@lyckoskog.com

 
Andreas Johansson 

Ledamot
Sekreterare 

sigge1995@hotmail.com

Christian Wäxfeldt 

Ledamot 
Kassör

waxfeldt@eftersok.org
Konstantin Flink

Ledamot 

konta.flink@hotmail.se

melinda hermansson

Ledamot

melinda.hermansson@gmail.com

Jonas Hagevåg

Ledamot
jonas.hagevag@vattenfall.com

Daniel Franzén

Suppleant 
case1980_22@hotmail.com

Patrik Bohman 

Suppleant 

patrik.bohman7856@gmail.com